Advertisement
Forside
tirsdag, 27 juni 2017
 
 
Hovedmenu
Forside
Formål
Kontakt
EU Grundloven
Andre Artikler
og Interviews om EU
Schengenkonventionen
Online EU Ordbog
Links
Støt Grundlovsværn
Kun For Sjov
Arkiv
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Besøgende online
Vi har 5 gæster online
Din IP-adresse
Your IP address:
54.225.3.114
Syndicate
Nyheder til dit skrivebord
squarebanner-138.gif
En Trylleformular mod retsstaten
Om Schengenloven
En kommentar til en kronik fra historiker og politolog  Lothar Gruchmann .

Gruchmann var fra 1960 til 2008 medarbejder ved Institut für Zeitgeschichte i München. I 2002 blev han udnævnt til æresdoktor ved universitetet i München for sin omfattende forskning om nazismens historie. Banebrydende var gennemgangen af den nazistiske storrumsordning, der først nu behandles grundlæggende i Danmark (Steen Andersen:“Danmark i det tyske storrum“, Lindhardt og Ringhoff 2004). Når man sammenholder den med oplysningerne om at Carl Schmitt på fremtrædende plads udviklede principperne for at undgå personligt at komme i klemme i den fjendestrafferet, han selv havde konstrueret.( Lutz Hachmeister: „Der Gegnerforscher“, C.H. Beck1997.
læs videre...
Historien om Grundlovens § 26
EU Grundloven
For nogle år siden var der en diskussion i DR Syd om politiske og historiske emner, hvor 2 deltagere ofte var den magtfulde chef for det tyske mindretals kontor i København (Politisk ansvarlig er skiftende tyske indenrigsministre) hr. Siegfried Matlok og den politisk knapt så højt rangerende højskoleforstander Dieter Küssner. (Det ændres vist nu, onde tunger ligefrem snakker om kup fra hans organisations side.)

Jeg hørte udsendelsen i bilen og var nær kørt i grøften....

læs videre...
Dansk dna-register åbnes for udlandet
Om Schengenloven
Folketinget har givet udenlandsk politi mulighed for at søge i det danske dna- og fingeraftryksregister. Datatilsynet, der kontrollerer it-sikkerhed, advarer.

læs videre...
Lynvalg for at undgå folkeafstemning
Presseklip
- Befolkningen ønsker en folkeafstemning om EU-forfatningen, men det ønsker Fogh ikke.
Derfor har han udskrevet valget før tid, så han ikke bliver nødt til at afsløre sine hensigter om at holde befolkningen ude, udtaler Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU.
læs videre...
Hvad blev der konkret besluttet på EU-topmødet 2007 i Bruxelles?
EU Grundloven
Læs om fremgangsmåden og indholdet af den "nye" traktat i denne artikel.

læs videre...
10 år dansk deltagelse i Schengen-samarbejdet.
Om Schengenloven
For 10 år siden meldte danske politikere den danske befolkning ind i Schengen-samarbejdet på utilstrækkelige og bevidst fordrejede præmisser.
Høringsberettigede blev trickset ud af beslutningsprocessen , proceduren var forhastet og på den yderste kant af det forfatningsmæssigt forsvarlige.

læs videre...
Terrorlove og retssikkerhed
Andre Artikler og Interviews om EU
Garantierne i forfatnings-og retsordenen fra Weimar har i 1933 ikke forhindret en retsforagtende og totalitær „bevægelse“ i at overtage magten og kunne ikke forhindre rettens totale perversion. Man kan indvende, at retsordenen ikke har en selvstændig magt, men kun er så stærk og pålidelig, som de ansvarlige politiske og professionelle juridiske kræfters vilje til at engagere sig for deres forsvar. Men netop det punkt har det skortet på. Prof. Bernd Rüthers i „Entartetes Recht „1994

Image Schengen-konventionen blev markedsført i deltagerlandene som den kombination af frihed og sikkerhed, der er toppen af oplysningstidens forjættelse:
Efter en ultrakort høringsfrist, som de vigtigste høringsberettigede som Adokatrådet og Amnesty International skarpt kritiserede, vedtog Folketinget på sin sidste arbejdsdag i foråret 1997 konventionen som uåbnet pakke på 2000 sider.
Langsomt dryssede indholdet ud til den undrende offentlighed:
læs videre...
Ytringsfrihed i EU?
Presseklip
Image I Tjekkiet har Indenrigsministeriet truffet en kontroversiel beslutning: Ungdomsorganisationen KSM, Det kommunistiske Ungdomsforbund, er opløst pr. 12. oktober.

Det kommunistiske Ungdomsforbud, er blevet erklæret ulovlig og opløst af de tjekkiske myndigheder. KSM modtog beslutningen i et brev fra det tjekkeiske indenrigsministerium mandag 16. oktober.

Den officielle begrundelse for at forbyde organisationen er, at KSM i sit politiske program skriver, at de samfundsmæssige produktionsmidler skal fra privat ejendom til kollektiv.
læs videre...
Sven Skovmand advarer mod udviklingen i Tjekkiet
Presseklip
-Det, der sker i Tjekkiet, er langt mere alvorligt end det forhold, at Jörg Haiders halvfascistiske parti i sin tid blev optaget i den østrigske regering, siger Sven Skovmand

 
For to uger siden blev Tjekkiets kommunistiske ungdomsforbund KSM opløst og forbudt af landets indenrigsministerium, fordi det i dets program vil arbejde for at erstatte privat ejendosmret til produktionsmidlerne med kollektiv ejendomsret.

Indgrebet overfor KSM er ikke i overensstemmelse med demokratiske spilleregler, mener Sven Skovmand fra Folkebevægelsen mod EU`s forretningsudvalg.


læs videre...
Tjekkisk regering lægger udemokratisk linie i EU?
Presseklip

Regeringen ønsker både at begrænse den borgerlige præsidents kritik af EU og forbyde et kommunistisk ungdomsforbund.

Det er en klar og faretruende krænkelse af demokrati og ytringsfriheden i et af EUs indflydelsesrige medlemslande, udtaler Ditte Staun fra Folkebevægelsen mod EU

læs videre...
Mere fremmed politi i Danmark
Presseklip

Tysk og svensk politi skal lettere kunne efterforske og forfølge mistænkte personer på dansk jord.
Forslaget kan udfordre det danske grundlag for tilslutning til Schengen-samarbejdet.

Politiforbundet i Danmark mener ikke, at der er nogen politimæssige grunde til at bløde op på reglerne for politiarbejdet over de nationale grænser.

læs videre...
Liberalistiske markedsprincipper hører ikke hjemme i en grundlov
EU Grundloven
ImageForslaget til en EU-forfatning kan i min vurdering vanskeligt opfattes som andet end et stort skridt i retning af en EU-stat. Samtidig bryder forfatningsforslaget med de normale regler for en forfatning ved at cementere en liberalistisk samfundspolitik i selve teksten.
læs videre...
Forfatningstraktaten = EU Grundloven
EU Grundloven
ImageOm (den såkaldte) EU-Forfatningstraktat, der reelt vil komme til at virke juridisk som en EU-Grundlov i det føderative ”Europas Forenede Stater”.
læs videre...
Mere end en grænseåbning
Om Schengenloven
ImageChristiansborg-politikerne havde held til at få Schengen-aftalen til kun at handle om grænseåbning. At den er en glidebane , der uopholdeligt fører til et Big Brother-samfund for medlemslandene blev konstant afvist som irrelevant.
læs videre...
Tysk fagkritik af Schengen-aftalen
Om Schengenloven
ImageHans Lisken, den forhenværende Politipræsident i Düsseldorf og medudgiver af den officielle politiretshåndbog, fremhæver i et indlæg, at der er tre veje til en forfatnings-/grundlovsænding. Det må anføres her, fordi den danske grundlov på det punkt er udsprunget af samme europæiske oplysningstids ideer som den tyske.
læs videre...
Det er en forfatning
EU Grundloven
Der skrives og tales i disse uger meget om den kommende EU-forfatning, som skal til folkeafstemning i flere lande. Ejendommeligt nok skriver mange politikere om "den ny EU-traktat" eller om "forfatningstraktaten". Kun få politikere siger det så klart som den danske EU-parlamentariker Gitte Seeberg (K), som skriver, at det, vi har at gøre med, er "noget nyt og anderledes - en forfatning". Hun har absolut ret.
læs videre...
 
Top! Top!